ĐỘI NGŨ BÁC SỸ

Đội ngũ bác sĩ 10 năm kinh nghiệm

ThS – BS Nghiêm Tuấn Đạt

(CHUYÊN GIA CHỈNH NHA & IMPLANT)

 

 • Tốt nghiệm đại học Y Hà Nội
 • Thành viên hiệp hội chỉnh nha châu Á Thái Bình Dương
 • Thành viên hiệp hội chỉnh nha đa loop (MEAWA)
 • Chuyên gia cao cấp chỉnh nha khay trong suốt Vanaligner
 • Chuyên gia chỉnh nha đầu tiên và duy nhất Đông Anh và khu vực lân cận
 • Kinh nghiệm 3000+ chỉnh nha thành công

BS Bùi Thanh Huyền

(CHUYÊN GIA CHỈNH NHA & ĐIỀU TRỊ NỘI NHA)

 

 • Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
 • Thạc sĩ cao học Pháp – Brondeau 2015.
 • Là thành viên Hiệp hội nội nha: Style Italiano Endodontics.
 • Chứng chỉ đào tạo nội nha chuyên sâu.
 • 1000+ cases nội nha lâm sàng thành công.
 • Chuyên sâu: Nội nha lâm sàng và Nha khoa tổng quát.