ĐỘI NGŨ BÁC SỸ

Đội ngũ bác sĩ 10 năm kinh nghiệm

ThS – BS Nghiêm Tuấn Đạt

(CHUYÊN GIA CHỈNH NHA & IMPLANT)

 

  • Tốt nghiệm đại học Y Hà Nội
  • Thành viên hiệp hội chỉnh nha châu Á Thái Bình Dương
  • Thành viên hiệp hội chỉnh nha đa loop (MEAWA)
  • Chuyên gia cao cấp chỉnh nha khay trong suốt Vanaligner
  • Chuyên gia chỉnh nha đầu tiên và duy nhất Đông Anh và khu vực lân cận
  • Kinh nghiệm 3000+ chỉnh nha thành công

BS Bùi Thanh Huyền

(CHUYÊN GIA CHỈNH NHA & ĐIỀU TRỊ NỘI NHA)

 

  • Thông tin đang được cập nhật thêm