GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ – MỞ RỘNG

TÊN GÓI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN NIÊM YẾT
(vnđ)
PRICE
(USD)
KHÁM VÀ TƯ VẤN GÓI Miễn phí Free
DỊCH VỤ CHUYÊN GIA LẦN 300.000 đ $15
DỊCH VỤ CHUYÊN GIA GÓI 4.000.000 đ $150
CĐHA Cận chóp PHIM 50.000 đ $3
CĐHA PANORAMA PHIM 150.000 đ/ phim $10
CĐHA CT CONEBEAM
CT CONEBEAM XRAY
PHIM 400.000 đ $20
MẪU HÀM 3D MẪU 400.000 đ $20
DỮ KIỆN CÁ NHÂN BỘ 500.000 đ $25
THIẾT KẾ NIỀNG RĂNG LAMINA GÓI 1.500.000₫ $100
THIẾT KẾ NIỀNG RĂNG INVISALIGN GÓI 6.000.000 đ $250

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA

TÊN GÓI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN NIÊM YẾT
(vnđ)
PRICE
(USD)
HÀN RĂNG CAO CẤP RĂNG 140.000 đ $10
PHỤC HỒI CÙI RĂNG RĂNG 1.000.000 đ $50
KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG
( Điều trị ê buốt)
LIỆU TRÌNH 600.000đ $30
GÓI ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG 990.000/ R 1 chân
1.490.000/ Răng nhiều chân
700.000/ Răng sữa
$ 50 / Front teeth
$ 75/ Molar
$ 40/ Milk Tooth
CẤY TỦY RĂNG NHÂN TẠO RĂNG 1.6900.000 đ/ R 1 chân
2.490.000đ/ R nhiều chân
$ 90/ Front teeth
$ 120/ Molar
COMBO RĂNG SỮA RĂNG 1.000.000/ Răng $ 60/ Teeth
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA (GÓI CHUYÊN GIA) RĂNG 5.490.000 đ/ Răng 1 chân
7.890.000 đ/ Răng nhiều chân
$ 280/ Front teeth
$ 390/ Molar
ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI LIỆU TRÌNH 1.000.000 đ $50
ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH RĂNG RĂNG 3.000.000 đ $150
NHỔ RĂNG THƯỜNG QUY RĂNG Free/ Răng sữa
1.250.000/ Răng vv
$65
PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN RĂNG 2.350.000 đ $125
PHẪU THUẬT RĂNG NGẦM RĂNG 3.250.000 đ $175

IMPLANT – LẮP HÀM

TÊN GÓI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN NIÊM YẾT
(vnđ)
PRICE
(USD)
HÀM GIỮ KHOẢNG CHIẾC 2.000.000 đ/ Hàm 1 bên
3.000.000 đ/ Hàm 2 bên
$ 100/ One site
$ 150/ Both site
HÀM THÁO LẮP HÀM 8.000.000 đ $400
HÀM TITAN OTCAP HÀM 18.850.000 $950
HÀM THÁO LẮP IMPLANT HÀM 32.850.000 $1.650
CẤY MẦM RĂNG THÔNG THƯỜNG
(Implant)
RĂNG 14.500.000 đ $750
CẤY MẦM RĂNG THẨM MỸ
(Implant)
RĂNG 18.000.000 đ $900
CẤY MẦM RĂNG CAO CẤP
(Implant)
RĂNG 22.000.000 đ $1.100
CẤY MẦM RĂNG TOÀN HÀM
(Implant)
HÀM 120.000.000 đ $6.000
TẠO HÌNH VIỀN LỢI
(Hở lợi)
RĂNG 500.000đ $25

THẨM MỸ – CHỈNH NHA – VỆ SINH

TÊN GÓI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN NIÊM YẾT
(vnđ)
PRICE
(USD)
VỆ SINH QUANH IMPLANT RĂNG 300.000 đ $15
LẤY CAO RĂNG HÀM 80.000 đ $5
LÀM SẠCH SÂU HÀM 150.000 đ $8
LAMINA WHITENING HÀM 2.000.000 đ $150
RĂNG SỨ NATECH RĂNG 2.800.000 đ $150
RĂNG SỨ NATECH PLUS GÓI 5.550.000/ 1 đv
10.560.000 đ/ gói 2 đv
20.000.000 đ/ gói 4 đv
29.850.000 đ/ Gói 6 đv
37.850.000 đ/ Gói 8 đv
44.000.000 đ/ Gói 10 đv
(Tính trên 1 hàm)
$ 530/ 2s
$ 990/ 4s
$ 1500/ 6s
$ 1900/ 8s
$ 2100/ 10s
Only Max or Mand
RĂNG SỨ NATECH S GÓI 6.500.000 đ/ Gói 1 đv
12.360.000 đ/ Gói 2 đv
24.000.000 đ/ Gói 4 đv
33.600.000 đ/ gói 6 đv
44.000.000 đ/ gói 8 đv
55.000.000 đ/ Gói 10 đv
( Tính trên 1 hàm)
$ 325/ 1
$ 620/ 2
$ 1200/ 4
$ 1680/ 6
$ 2200/ 8
$ 2600/ 10
Only Max or Mand
CHỈNH NHA TĂNG TRƯỞNG HÀM 11.850.000 đ $600
CHỈNH NHA MẮC CÀI LAMINA LITE GÓI 21.850.000 đ $1.100
CHỈNH NHA MẮC CÀI LAMINA PLUS GÓI 26.850.000 đ $1.400
CHỈNH NHA MẮC CÀI
LAMINA S
GÓI 31.850.000 đ $1.750
NIỀNG RĂNG KHAY LAMINA LITE GÓI 90.000.000 đ $4.500
NIỀNG RĂNG KHAY LAMINA PLUS GÓI 115.000.000 đ $6.000
NIỀNG RĂNG KHAY LAMINA S GÓI 140.000.000 đ $7.000
KHÍ CỤ CƠ BẢN GÓI 3.000.000 đ $150
KHÍ CỤ TRUNG CẤP GÓI 6.000.000 đ $300
KHÍ CỤ CAO CẤP GÓI 10.000.000 đ $500
KHÍ CỤ LUXURY GÓI 14.000.000 đ $700
MẮC CÀI THÔNG THƯỜNG CÁI 300.000 đ $15
MẮC CÀI CAO CẤP CÁI 600.000 đ $25
BAND/ Tube R hàm CÁI 500.000 đ $25
Khay trong miệng KHAY 1.500.000 đ $75
ĐÁ THẨM MỸ VIÊN 500.000 đ $25

COMBO

TÊN GÓI SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN NIÊM YẾT
(vnđ)
PRICE
(USD)
COMBO 1: CHĂM SÓC RĂNG HÀNG NGÀY CHO BÉ GÓI 170.000 đ
COMBO 2: CHĂM SÓC RĂNG HÀNG NGÀY CHO BÉ GÓI 400.000 đ
COMBO CHĂM SÓC CHỈNH NHA ĐƠN GIẢN GÓI 180.000 đ
COMBO CHĂM SÓC CHỈNH NHA CHUYÊN SÂU GÓI 330.000 đ