ThS – BS Nghiêm Tuấn Đạt

(CHUYÊN GIA CHỈNH NHA & IMPLANT)

  • Tốt nghiệm đại học Y Hà Nội
  • Thành viên hiệp hội chỉnh nha châu Á Thái Bình Dương
  • Thành viên hiệp hội chỉnh nha MEAW Bio Progesive.
  • Chuyên gia chỉnh nha Invisalign
  • Thành viên Hiệp Hội Chỉnh Nha Khay Vinalign.
  • Chuyên gia chỉnh nha đầu tiên và duy nhất Đông Anh và khu vực lân cận
  • Kinh nghiệm 3000+ chỉnh nha thành công