Bác Sĩ Bùi HuyềnThS – BS. Bùi Thị Thanh Huyền

  • Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
  • Thạc sĩ cao học Pháp – Brondeau 2015.
  • Là thành viên Hiệp hội nội nha: Style Italiano Endodontics.
  • Chứng chỉ đào tạo nội nha chuyên sâu
  • +1000 case nội nha lâm sàng thành công
  • Chuyên sâu: Nội nha lâm sàng và Nha khoa tổng quát.