BẢNG GIÁ – RĂNG SỨ THẨM MỸ

MẶT DÁN SỨ VENEER ➡️ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 Veneer sứ Emax 8,500,000 đ
2 Inlay/onlay Titan 2,000,000 đ
3 Veneer DENLUX 12,000,000 đ
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ ➡️ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 Chụp toàn sứ Emax 8,000,000 đ
2 Chụp toàn sứ Nacera 7,000,000 đ
3 Chụp toàn sứ Ziconia 5,000,000 đ
4 Chụp toàn sứ Ceramil 6,000,000 đ
5 Chụp toàn sứ DD Bio 6,000,000 đ
6 Chụp toàn diện kim loại Cr- Co 1,000,000 đ
7 Chụp sứ kim loại Cr – Co 1,800,000 đ
8 Chụp toàn sứ Cercon 6,000,000 đ
9 Chụp sứ Titan 2,500,000 đ
10 Chụp toàn sứ Cercon HT 7,000,000 đ
11 Chụp toàn diện Titan 1,500,000 đ
12 Cùi giả Titan 1,000,000 đ
13 Cùi giả kim loại thường 800,000 đ
14 Cùi giả Zirconia 2,500,000 đ
15 Inlay/onlay sứ ziconia 4,500,000 đ
16 Inlay/onlay sứ Cercon 6,000,000 đ
17 Inlay/onlay composite 1,500,000 đ
18 Inlay/onlay sứ DD Bio 6,000,000 đ
19 Tái tạo cùi với chốt ngà 700,000 đ
20 Tái tạo cùi chốt sợi thạch anh 1,200,000 đ
21 Tái tạo cùi chốt kim loại 900,000 đ
22 Răng Sứ trên implant 200 USD
23 Gắn lại Inlay/ onlay 600,000 đ
24 Gắn lại chụp răng 300,000 đ
25 Gắn lại cầu răng 600,000 đ
26 Tháo mão răng kim loại – 1 đơn vị 300,000 đ
27 Tháo mão răng sứ Zirconia 400,000 đ
28 Tháo cầu răng sứ Zirconia 700,000 đ
29 Tháo chốt 500,000 đ
30 Mão tạm sứ Cr-Co 1,000,000 đ
31 Inlay/onlay sứ Emax 4,000,000 đ